Wereldwinkel Ridderkerk

Het doel van de Stichting Wereldwinkel is het onrecht in economische, maatschappelijke en politieke structuren in de wereld aan de kaak te stellen en middelen te zoeken om te komen tot een rechtvaardiger wereldsamenleving en zo vooral honger en armoede uit te bannen.

Daarom verkoopt de Wereldwinkel producten, die op een mensvriendelijke manier zijn geïmporteerd uit de derde wereldlanden, waar dan een eerlijke prijs voor betaald is aan de producent en daardoor dus directe steun wordt verleend aan de makers van het product.

De medewerkers(sters) van de Wereldwinkel zijn allemaal vrijwilligers die deze visie ondersteunen.

Ondersteunt u ook deze visie, dan kunt u ook uw steun betuigen door een donatie te doen aan de stichting Wereldwinkel Ridderkerk op banknummer NL07 RABO 0318 0806 80, maar we zien u ook graag in de winkel.

De Stichting Wereldwinkel is ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) geregistreerd en een eventuele gift c.q. donatie kan als aftrekbare gift bij de belasting worden aangegeven.